วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ระหว่างการเดินทางพักผ่อนของครอบครัว CMflower

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เยื่ยมแปลงปลูก ดอกมัม (เบญจมาศดอกช่อ)
ในวันที่ 25 ธันวาคม ทีมงาน CMflower.com ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมแปลงปลูกดอกมันในพี้นที่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแปลงปลูกที่มีพี้นที่มากกว่า 20 ไร่ สามารถปลูกและส่งดอกไม้ให้กับ CMflower ได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีCMflower จึงได้นำภาพของแปลงปลูก มาให้ชม


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ไผ่กวนอิม (Lucky Baboo)

ปัจจุบันด้นไผ่กวนอิมดัดเกลียว เป็นต้นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น Iran , Syria และอีกหลายประเทศ ทำให้มีผู้ซื้อเพื่อการส่งออก ติดต่อ ผ่านทาง CM Flower.com จำนวนมากในการจัดหาและจัดส่ง ต้นไผ่กวนอิม ที่มีขนาดลำต้น ความยาว ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ความยาว 1.2 cm ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางลำต้น 1.0 cm , 1.3 cm , หรือ 1.5 cm เป็นต้น

ทั้งนี้ แหล่งปลูกที่สำคัญที่ Supply ต้นไผ่กวนอิม ให้กับทาง CM Flower คือ แหล่งปลูกในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ ในจังหวัดพะเยา ในปัจจุบัน CM Flower ส่งออกและ/หรือส่งมอบ ไผ่กวนอิมดัดเกลียว ให้กับผู้ส่งออก มากกว่า 5,000 ต้นต่อสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2552

เส้นทางกุหลาบดอยจากจังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางกุหลายดอย ดอกกุหลายคุณภาพ ที่เป็นที่ชื่นชอบของตลาด

ปลูกในแปลงปลูกตามไหล่เขาของดอยสูงในภาพเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่